آدرس - Address
اصفهان، خیابان مسجد سید،,
حد فاصل چهار راه تختی و سه راه طبیب

ارتباط با ما - Contact us
info@totiahotel.com
+98 03132237535 - +98 03132237525مسجد جامع اصفهان - Jameh Mosque of Isfahan


The Jāmeh Mosque of Isfahān or Jāme' Mosque of Isfahān is the grand, congregational mosque of Isfahān city, within Isfahān Province, Iran. The mosque is the result of continual construction, reconstruction, additions and renovations on the site from around 771 to the end of the 20th century.
مسجد جامع اصفهان که به مسجد جامع عتیق یا مسجد جمعه اصفهان هم معروف است، یکی از بناهای تاریخی شهر اصفهان است که قدمت آن به قرن دوم هجری قمری بازمی‌گردد. این مسجد در سال ۱۵۶ هجری قمری/۷۷۷ میلادی ساخته شد؛ مسجدی که کوچک و متناسب با جمعیت شهر اصفهان ساخته شده‌بود و باعث رشد شهرنشینی اصفهان شد.
مسجد جامع اصفهان - Jameh Mosque of Isfahan
درباره اصفهان - About Isfahan